Ostoskorin sisältö0  tuotetta - Yhteensä 0.00 €

Kuluttajan oikeudet

Etämyyntiä ovat postimyynti, puhelinmyynti, tv-myynti ja verkkokauppa

Etämyynti on kaupankäyntiä, jossa myyjä ja ostaja eivät ole yhtä aikaa paikalla. Asiakas ei voi hypistellä, kokeilla tai vertailla tuotetta. Ostopäätös tehdään vain kuvan, tekstin tai puheen antaman mielikuvan perusteella.

Edellä mainituista syistä etämyynnistä on olemassa poikkeussääntöjä, kuten 14 vuorokauden kaupan peruuttamisoikeus. Tätä ei voi kiertää millään yrittäjän laatimilla omilla ehdoilla, joissa esimerkiksi peruuttamisoikeus on poistettu. Jos asiakas haluaa palauttaa tuotteen tulee hänen vastata aiheutuvista lähetyskuluista.

Kokeilla saa - ei käyttää

Kuluttaja voi kokeilla ja tutkia etämyyntituotetta samalla tavalla kuin myymälöissä. Kuluttaja voi avata etämyynnin kodinkonepaketit ja lukea käyttöohjeet, vaikka tuote ei olekaan enää palautettaessa avaamattomassa paketissa. Vaatteita ja kenkiä saa sovittaa. Käyttäminen on eri asia kuin kokeileminen. Tuotetta ei saa ryhtyä käyttämään, mikäli myyjä ei anna siihen erityistä lupaa.

Peruutusoikeus on etämyynnissä 14 vuorokautta

Peruuttaminen on lakisääteinen oikeus etämyynnissä. Peruuttamisaika lasketaan siitä, kun ostaja on saanut tilausvahvistuksen. Tavaran kaupassa peruutusaika alkaa kun tilausvahvistus on toimitettu.

Kaupan peruuttamiselle ei tarvitse ilmoittaa mitään syytä. Peruuttamisilmoitukselle ei voi myöskään asettaa muotovaatimuksia. Peruutus ei ole se, ettei tuotetta noudeta postista tai tuote vain palautetaan. Tällöin aiheutuneet kuljetuskustannukset laskutetaan asiakkaalla, jos asiakas ilman erillistä ilmoitusta jättää tuotteet noutamatta tai palauttaa ne ilman erillistä ilmoitusta.

Kuluttajansuojalaissa luetellaan ne tuotteet ja tuoteryhmät, joissa kuluttajalla ei ole peruutusoikeutta. Sellaisia ovat mm.:

  • yksittäistilatut ja kotiin kuljetetut päivittäistavarat
  • nopeasti pilaantuvat tuotteet
  • avatut sinetöidyt cd/dvd-levyt
  • mittatilaustavarat
  • sanoma- ja aikakauslehdet, jos niitä ei ole myyty puhelimitse
  • tilaustuotteet

Etämyyntisäännöksiä ei lainkaan sovelleta esimerkiksi kiinteistön kauppaan. Rahoituspalveluiden etämyynnistä on puolestaan omat säännöksensä.

Verkossa hinnat ja tarjoukset ovat sitovia


Verkkokaupassa sivujen tietoja voi päivittää nopeasti. Tämä luo verkkomyyjälle suuremman vastuun mainosten oikeista tiedoista. Internetissä oleva tarjous on mainostajaa sitova.

Kun kuluttaja on hyväksynyt verkossa olevan tarjouksen, sitova sopimus on syntynyt. Tarjous on hyväksytty esimerkiksi silloin, kun kuluttaja on tilannut tuotteen verkkosivujen tilauskaavakkeella.

Virheellinen tieto verkkosivuilla

Joskus kuluttaja on ehtinyt tilata tuotteen virhetiedon perusteella ja ripeästikään korjattu tieto ei ole vielä ehtinyt verkossa päivittyä.

Jos yrityksen mukaan tuotteen hinta on jokin muu kuin se, jolla kuluttaja on tehnyt tilauksen, yrityksellä on yleensä näyttötaakka asiasta. Jollei se kykene riitatilanteessa näyttämään toimineensa riittävän huolellisesti, kuluttajalla on oikeus vaatia tuotetta verkkotietojen mukaisesti.

Virheellinen tieto ei sido myyjää, jos virhe on sillä tavoin selvä, että kuluttajankin olisi pitänyt ymmärtää kyseessä olevan virhetiedon. Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin, jos ero ilmoitetun hinnan ja todellisen hinnan välillä on huomattavan suuri tai väärää hintaa voidaan pitää, yleinen hintataso huomioon ottaen, poikkeuksellisen alhaisena.

Viivästyksellä on etämyynnissä takaraja

Toisin kuin tavanomaisessa kaupankäynnissä, etämyynnissä on laissa asetettu takaraja tuotteen toimitukselle. Jos toimitusajasta ei ole muuta sovittu, tuote pitää toimittaa tilaajalle viimeistään 30 päivän kuluttua tilauksesta.

Jos toimitus viivästyy ja hinta on maksettu, rahat on palautettava tuon 30 päivän kuluessa. Etämyynnissä yrittäjä voi toimittaa tilaajalle korvaavan tuotteen, mutta tästä pitää kertoa toimitusehdoissa. Korvaavan tuotteen pitää aidosti vastata tilattua tuotetta käyttötarkoitukseltaan, laadultaan ja hinnaltaan.

Palautus- ja kuljetuskulut

Asiakas vastaa tuotteen palautuksesta aiheutuvista kuluista.

Asiakkaalta voidaan vaatia korvausta, jos posti tai muu kuljetusyritys vahingoittaa tuotetta, sillä ehdolla että asiakas ei ole pakannut tuotteita riittävän hyvin. Yritys antaa ohjeet asianmukaiseen paketoimiseeen.

Etämyyjän on laadittava palautusta varten kuluttajalle ohjeet tuotteen pakkaamisesta. Jos asiakas ei selvästikään ole ohjeita noudattanut, hän voi olla vastuussa mahdollisesta vahingosta.

Takuu:

Tuotteilla on vähintään 6kk takuu ellei muuta ole mainittu.
Takuu toimii ainoastaan kuittia / pakkauslähetettä vastaan.
Takuuasioissa tarvitsemme kopion kuitista tai pakkauslähetteestä.


Käytetyt tai asiakaspalautuksena tulleet tuotteet:

Käytetyllä tai asiakaspalautuksena myytävissä tuotteissa ei ole vaihto-ja palautusoikeutta. Normaali valmistajan takuu tai minimissään 6kk takuu ostopäivästä, jos kyseessä on takuunalainen tuote.